Jak se správně představit?

21.01.2022

Příprava je základ úspěchu jak na pohovoru, tak na networkingové akci. Důležité je mít cíl setkání a to, co si chcete ze setkání nebo interakce z druhou stranou odnést. Promyšlení cílů vám pomůže lépe formulovat otázky na druhou stranu a přizpůsobit své představení se. Představení sebe sama padne vždy jak na networkingové akci, tak na zmíněném pohovoru. O networkingu jsem mimochodem už psala

Na každém pohovoru čekejte 3 zásadní otázky - představení sebe sama, datum nástupu a očekávaná finanční odměna. Dnes se spolu podíváme na to představení se, kterým obvykle rozhovor začíná a pokud s ním budete spokojeni, spadne z vás nervozita a zvýšíte tak možná své šance k získání vysněné pozice. 

Představení se je takový delší elevator pitch. Můžete jich mít více a střídat je dle situace, pozice a toho s kým se na pohovoru potkáte. Ve všech případech se držte doporučené struktury:

  • kdo jsem a jak se jmenuji
  • co dělám a co mě baví nebo jak to dělám
  • příklady z praxe k mé práci
  • co chci a proč tu jsem

Žádný učený z nebe nespadl, a tak si své představení nacvičte. Několikrát. Doporučuji si ho prvně sepsat, nechat jej uložit a vrátit se k němu po několika hodinách a zrevidovat jej. Vždy si vyzkoušejte psané slovo říct nahlas, někdy psaný text zní jinak když jej vyslovíte.

Zkoušejte a revidujte své představení se dokud si v něm nejste jisti. Představení sebe sama musí být dostatečně asertivní a musíte naprosto věřit tomu, co říkáte. Zkuste se i párkrát natočit a své představení si pustit. Máte někoho, s kým dokážete trénovat? Skvělé, nechte si dát zpětnou vazbu na to jak vaše představení působí, co si druhá strana pamatuje a co jste třeba neřekli, ale měli byste. Věřte, že opakování dělá mistry.

Komunikace je dovednost, a tak se dá natrénovat. Nebuďte smutní z toho, že první setkání nebo pohovor budou nic moc a budete hodně nervózní. Pokud můžete, jděte na 1-2 pohovory před tím pro vás důležitým. Na těch méně důležitých si můžete vyzkoušet představení se, zažít si atmosféru pohovoru a také vyzkoušet kladení otázek druhé straně. A i odpovídání na zvídavé dotazy druhé strany. Na pro vás důležitém setkání si pak budete více jisti sami sebou a budete plus mínus vědět co očekávat.

Co dělat před pohovorem?

Než půjdete na pohovor, podívejte se na inzerát pozice, o kterou jste měli zájem. Podtrhněte si v něm to, co firma hledá a jaké znalosti a dovednosti od vás očekává. Podívejte se i na web firmy a vypište si zajímavé informace, které jsou pro vás zásadní a na firmě vás zaujaly. Tyto indicie můžete zapracovat do vašeho představení se a zmínit je v rámci otázky "proč a čím vás naše pozic zaujala?". Čím více informací máte předem zjištěných, tím snadnější pro vás bude volit za správná slova v rámci představení se a v rámci odpovědí na další otázky.

Doporučuji se vžít i do role HR nebo hiring manažera a představit si, co je asi tak pro ně důležité, co budou chtít slyšet za informace a co je na mě jako na kandidátovi nejvíce zajímá. Neříkám tím, že máte přikrášlovat realitu a snažit se číst myšlenky, ale dokázat z vaší pracovní historie vypíchnout to nejdůležitější. 


Jaká pravidla platí pro představení se?


Cíle představení se


Držím palce na poli seznamování se!