#sharingiscaring - výběr z příspěvků, 24. díl

06.06.2023

 V dnešním díle se podíváme na toxickou kulturu a toxické zaměstnance. Ti mohou ve velké míře ovlivnit celou firmu a způsobit dlouhodobé problémy, které si s nimi na první dobrou nemusíte spojit. 

Doporučuji na výzkumy od Dylana Minora a Michaela Hausmana z roku 2015, kteří studovali dopad toxických zaměstnanců na společnost. Zjistili například, že toxický člověk v týmu může stát firmu až 12,5k dolarů za rok, kdežto ten TOP člověk (cca 1% ve firmě) přinese 5k dolarů do zisku. Určitě si studii Toxic Workers přečtěte! 

Důsledky toxických lidí na pracovišti

  • toxický člověk snižuje výkon všech kolem něho

  • TOP lidé končí kvůli toxickému člověku - kór v případě, že je povýšen do vyšší role nebo manažer neřeší jeho chování

  • vyšší míra vyhoření lidí na pracovišti

  • snížený pocit psychického bezpečí

  • všudypřítomná negativita a pocit nedůvěry

  • tým nefunguje jako tým, tj menší výkonnost

  • hrozí rezignace ostatních kolegů a jejich demotivace

  • vyšší výdaje firmy

  • vyšší počet mezilidských nedorozumění a konfliktů

Příznaky toxického zaměstnance (a pozor, ne vždy je to ten nevýkonný!)

  • šikanování nebo obtěžování kolegů
  • častá absence (nedochází na meeting, nechodí včas, ...)
  • projevuje nárok nad rámec toho, co si zaslouží
  • přivlastňování si zásluh za práci jiných lidí
  • stěžování si na vše, aniž by podnikl nějaké kroky
  • sabotování práce jiných lidí
  • používá pasivní agresi a obranářství
  • obviňování ostatních z jejich chyb
  • zadávání zbytečných úkolů spolupracovníkům
  • neúměrná soutěživost 
  • zastává hodnoty, které nejsou v souladu s hodnotami společnosti
  • necitlivost a neempatičnost k druhým, neochota naslouchat
  • přílišné sebevědomí a sebejistota
  • odmítání kritiky a zpětné vazby
  • vytváří dramata a konflikty 

Příznaky toxické pracovní kultury

  • špatně definované základní hodnoty
  • lidé nemají ohraničenou svou práci, nemají hranice
  • nekonzistentní očekávání
  • chybí prostor pro chyby
  • netransparentní a chaotická komunikace
  • nezdravé mezilidské vztahy (pomluvy, šikana, obtěžování, abnormní tlak, ...)
  • chybí podpora růstu a feedback
  • neúměrný tlak a stres
  • vysoká fluktuace
  • soupeření mezi týmy 
  • strach vyjádřit vlastní názor a nápad
  • nedůvěra k vedení a kolegům
  • pasivně agresivní prostředí
  • nedodržování hodnot a morálních zásad
  • důraz na performance, ne na lidi

Zajímavé články:

A kdyby se vám nechtělo číst, tak ještě pár podcastů k danému tématu:


Těším se na vás v dalším díle #sharingiscaring!