#sharingiscaring - výběr z příspěvků, 22. díl

29.02.2024

Dnešní díl bude lehce netradiční. V první části jsem si pro vás připravila seznam zajímavého čtení na různá témata a v druhé části na vás čekají delší výpisky na téma stáže a absolventské programy. 

Výběr zajímavého čtení:

Delší výpisky z European Quality Charter on Internships and Apprenticeships*

Stáže

 • Mějte dopředu pravidla, podle kterých se stáž bude řídit a budou platit pro všechny. To usnadní práci nám ve firmě, protože máte předem připravený plán a cíle po celou dobu stáže, se kterými můžeme libovolně šoupat podle rychlosti učení se konkrétního člověka a jeho dalšího zájmu. Stážistům to navíc dá určitou vidinu toho, co budou umět až bude stáž u konce. 
 • Kvalitní stáž je ta, která může sloužit jako přestupní můstek mezi školou a zaměstnáním. Mělo by v ní být zahrnuto vzdělávání a učení se. Má předem omezenou dobu - víme dopředu na jak dlouho stáž bude. Poté se rozhoduje o jejím konci, přesunu na jiné oddělení či jinou možnost spolupráce.
 • 3 hlavní složky: učení se/nabytí znalostí + práva + odměna

UČENÍ SE

 • Rozvinout jejich znalosti a vědomosti, umožnit praxi -> mít vytvořený plán, co se mají naučit, dohodnout se na tom před stáží a podle toho naplánovat úkoly a cíle po dobu stáže
 • Dejte jim buddyho, kdo je zaškolí a bude osobou, na kterou se bude obracet a která vyhodnotí, zda došlo k dosažení cílů, které se předem dohodly
 • Mějte systém podle kterého ohodnotíme progres a přínos stáže pro nás a pro toho člověka. Na konci stáže sepište potvrzení, že u nás ten člověk byl, kolik hodin, co dělal atd. 

PRÁVA

 • Práva stážisty uvnitř firmy -> NDA, kam smí a nesmí, ...
 • Mějte předem promyšleno jak velkou zodpovědnost stážistovi svěříte.

ODMĚNA

 • buďte fér v odměňování a berte v potaz, jakou má stážista odpovědnost za věci, co dělá

Jaké jsou benefity stáží?

 • Celkově - zkušenost pro mladé lidi; vyhledání talentů a jejich ponechání si ve firmě; můžeme je během stáže testovat a trénovat a z ty dobré pro vaši firmu si nechat.
 • Pro firmu - nové myšlenky a nápady, pohled pro nové cílové skupiny za logo firmy a poznání vás osobně, pozitivní feedback směrem ven; dobrá reputace, vyšší kvalita firmy; buddy se rozvine ve schopnosti někoho vést, mentorovat a dávat mu feedback a i ho přijímat -> kultura učení se a zlepšování se; snadnější navazování spoluprací se studentskými spolky a organizacemi, s vysokými školami a kluby

Tips & Tricks:

 1. Zahrnout stáže do long-term plánu na nábor talentů a sbírání nových myšlenek
 2. Mít jasný plán a cíl stáže, než někoho na stáž vezmeme
 3. Mít seznam znalostí a zkušeností, které by ten člověk měl mít, abychom ho k nám na stáž přijali
 4. Kolik lidí na stáž chceme
 5. Uvědomit si, kolik času jim buddy nebo supervisor může věnovat a jaké máme kapacity (místo k sezení a podobně)

Práce a inzerát:

 • Jasný job description spolu s vlastnostmi a vědomostmi a zkušenostmi, co ten člověk musí mít (kompetence)
 • V inzerátu řekněme na jak dlouho ta stáž bude a v jaké frekvenci, jaká je odměna
 • Feedback těm, co se nám ozvou (pozitivní feedback, rozvojová zpětná vazba)
 • Začátek stáže je náročný pro nás i pro stážistu. Měl by být pozitivní.
 • Představení společnosti, mise, hodnot, jak to v ní chodí, přiblížit firemní kulturu
 • Představit členy týmu, kde bude stážovat

*Je rozdíl mezi stáží, povinnou praxí, trainee programem a zkráceným úvazkem nebo brigádou v dané firmě. Ale o tom kdyžtak jindy. 


Trošku netradiční sharing je na konci. Děkuji za váš čas a těším se na další díl.